Dossiers, blogs, columns en opinie
Nieuws
22/03 15/03 08/03 01/03 22/02 15/02 08/02 31/01 24/01 17-01 10/01 21/12 13/12 06/12

Archief

Voor sommige foto’s maakt Duurzaam Mobiel gebruik van de gratis beeldbank Pixabay.com

Laatste update: 29/03/2021

Onze webselectie:
Home Nieuwssite Editoriaal Contactformulier

voor een leefbaardere planeet

Portaal voor duurzame mobiliteit en openbaar vervoer

Elk weekend een greep uit de actualiteit gebracht door andere nieuwssites en andere informatiebronnen

Wil de reiziger bus of tram?

Bus of tram als nieuwe ov-verbinding? Het houdt vervoersplanners al decennia bezig. Afstudeeronderzoek van Alessio Gaspardo aan het Smart Public Transport Lab van TU Delft, in samenwerking met Royal HaskoningDHV, laat zien dat reizigers (nog steeds) een voorkeur hebben om te reizen met de tram, ook als de bus dezelfde reiskenmerken heeft, zoals snelheid en betrouwbaarheid.

Autonome voertuigen: Nieuw paard van Troje?

KPMG geeft in de ​' Autonomous Vehi­cle Readi­ness Index 2019 ′ een beeld van de voor­waar­den die nodig zijn om de zel­fri­j­dende auto of vracht­wa­gen tot een suc­ces te mak­en. Wereld­wi­jd zijn 25 lan­den (niet Bel­gië) beo­ordeeld op het gebied van over­hei­ds­beleid en wet­gev­ing, de beschik­baarheid van nieuwe tech­nolo­gieën en de kwaliteit van de infra­struc­tu­ur.

17/06/2020: Digitale reisbeurs van UITstap

Vakantie in eigen land. Genieten van vrije tijd in de buurt. Onze regio is bezaaid met mooie plekjes en bezienswaardigheden - vaak onbekende, verborgen of vergeten parels. Ook de weg er naartoe kan een attractie zijn. Denk aan de vele fantastische fiets- en wandelroutes.

De eerste nieuwe Kusttram van De Lijn is bijna klaar, maar komt pas eind dit jaar in dienst

De levering van de nieuwe Kusttrams van De Lijn komt in zicht. Het eerste voertuig van in totaal 48 nieuwe trams is bijna klaar. Als alles goed gaat, zal de eerste tram nog voor de zomer arriveren. Maar de nieuwe trams zullen pas ten vroegste eind dit jaar effectief in dienst kunnen worden genomen.

Hoe Brussel ruimte maakte voor meer openbaar vervoer

Brussel heeft een transformatie ondergaan van autostad naar een stad voor mensen. En dat was hard nodig, vindt verantwoordelijk staatssecretaris Pascal Smet: "We hebben de grootste vergissing rechtgezet", zegt hij, doelend op het faciliteren van de auto in de stad. Zonder slag of stoot is de transformatie naar een stad voor mensen zeker niet gegaan.

Siemens wint aanbesteding van uitbreiding metro Stockholm

Het Zweedse openbaar vervoerbedrijf van de regio Stockholm heeft Siemens Mobility geselecteerd als leverancier van het spoorelektrificatiesysteem voor de uitbreiding van zijn metronetwerk. Het gaat om een contract ter waarde van 21 miljoen euro. Siemens Mobility gaat onder meer gelijkrichterstations en netwerkstations leveren voor de metro van Stockholm.

Samenwerken in verkeer en verkeersmanagement stoelt op vertrouwen

We zijn nog druk doende om Cooperative Intelligent Transport Systems, C-ITS, van de grond te krijgen. Toch richt de blik van de verkeerswereld zich alweer op de volgende golf: Cooperative, Connected and Automated Mobility, CCAM. De beloften van al dit moois zijn groot, maar zo ook de risico's.

De revival van tram in de Verenigde Staten

Ooit telde de Verenigde Staten zo'n vierduizend trambedrijven. In steden als New York en Chicago reden duizenden trams. Na een lange periode van verval kwam de kentering eind jaren zeventig met de komst van light rail. Maar niet overal is de tram een doorslaand succes.

Vliegen we een duurzame toekomst tegemoet?

De vraag of het een vogel dan wel een vliegtuig is, stelt zich dezer dagen niet. Het gros van de vliegtuigen blijft tegenwoordig op de grond. En dat weegt op de luchtvaartsector. In die mate dat Brussels Airlines 200 tot 300 miljoen euro durft te vragen aan de federale regering.

De spitstrein op een zijspoor, ruim baan voor internationale verbindingen

De coronacrisis zal, ook nadat alle maatregelen zijn opgeheven, leiden tot een ingrijpende wijziging van hoe wij omgaan met mobiliteit. Hyperspitsen in het openbaar vervoer (OV) zullen mogelijk tot het verleden gaan behoren. Terwijl de vraag naar internationale treinverbindingen onder druk van klimaatmaatregelen en problemen in de luchtvaart zal toenemen.

Het is belangrijk dat we anders gaan denken

"Het huidige systeem loopt vast", zegt professor Toekomsten van Stedelijke Mobiliteit aan de Universiteit van Amsterdam Marco te Brömmelstroet . Daarmee doelt hij niet alleen op het mobiliteitssysteem maar ook op het denksysteem erachter. "Kijk naar de maatschappelijke opgaven als vervanging infrastructuur, wonen, klimaat, energietransitie, circulariteit, leefbaarheid en gezondheid."

Start innovatiecompetitie voor veilige Nederlandse perrons

ProRail en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zijn een innovatiecompetitie gestart om perrons veiliger te maken en beter te benutten. Voor de zogeheten Small Business Innovation Research (SBIR) is een budget van 800.000 euro vrijgemaakt. Ze dagen ondernemers uit om hieraan deel te nemen.

Ontspanning is een mensenrecht. Over trage wegen, recreatie en toerisme.

Hoe ziet recreatie er in de toekomst eruit, nu we deze zomer ook zoveel mogelijk op reis zullen gaan in eigen land? Stof genoeg voor een gesprek met Chris De Smedt, opleidingshoofd Toerisme en Recreatie van de Erasmus Hogeschool in Brussel en oud-voorzitster van Trage Wegen.

Keolis weerlegt onregelmatigheden bij tijdige levering e-bussen

De mogelijke onregelmatigheden die vervoerder Keolis heeft ontdekt bij de concessie IJssel-Vecht hebben geen betrekking op de tijdige levering van de gewone bussen. Berichtgeving hierover wordt ontkracht door de vervoerder in een verklaring op de eigen website. Het gaat om verklaringen die gaan over de levering van de buurtbussen en over het onderwerp Circulariteit.

ProRail zoekt startups en scale-ups voor versnelde uitrol ERTMS

ProRail is op zoek naar technische startups en scale-ups die de uitrol van het beveiligingssysteem ERTMS kunnen versnellen. "Als ERTMS wordt uitgerold volgens de huidige processen en met bestaande producten, dan zal de landelijke dekking pas rond 2050 gerealiseerd zijn", verwacht de spoorbeheerder. Het bedrijf zoekt daarom oplossingen om dit bespoedigen.

Column: drie wetten van de mobiliteit

Mobiliteitsmaatregelen hebben vaak onverwachte effecten. Drie wetten bepalen niet alleen ons individueel maar ook ons collectief mobiliteitsgedrag.

Aanbesteding Friese busconcessie voorlopig uitgesteld

De provincie Friesland stelt de aanbesteding van de nieuwe busconcessie in Friesland uit. Het is de verwachting dat vervoerders door de coronacrisis terughoudend zijn met het inschrijven op nieuwe aanbestedingen. Dat heeft het college van Gedeputeerde Staten dinsdag besloten. Vervoerders worden nu hard getroffen door de coronacrisis en dit heeft gevolgen voor aanbestedingen.

Black Carbon Day

Zijn ze nu hele­maal gek gewor­den daar bij Mobiel 21, horen we je al denken. Miss­chien... Maar een dag waar we de log­i­ca rad­i­caal omdraaien kan miss­chien helpen om iedereen wakker te schud­den. Want elk jaar wor­den we opnieuw sneller inge­haald door de realiteit: nog meer gemo­toriseerd ver­keer voor uniek per­soon­lijk gebruik is niet langer houd­baar.

1,5 milard euro tussenkomst voor exploitatieverliezen Nederlands OV

De coronacrisis heeft grote impact op het openbaar vervoer. Reizigersaantallen zijn fors gedaald en OV-bedrijven maken juist extra kosten omdat het materieel, stations en haltes moesten worden aangepast. Het openbaar vervoer is een vitale sector, die Nederland de afgelopen maanden mede draaiend heeft gehouden en die voor veel mensen onmisbaar is.

Internationale uitsmijter:

Coronavirus : pourquoi aucun cluster n'a été détecté dans les transports

Les craintes étaient grandes, mais la situation semble plutôt rassurante. Aucun des 150 " clusters " détectés entre le 9 mai et le 3 juin (dont 96 toujours considérés comme " actifs ") n'est situé dans les transports, selon le dernier bulletin épidémiologique hebdomadaire mis en ligne le 4 juin par Santé publique France.