Dossiers, blogs, columns en opinie
Nieuws
22/03 15/03 08/03 01/03 22/02 15/02 08/02 31/01 24/01 17-01 10/01 21/12 13/12 06/12

Archief

Voor sommige foto’s maakt Duurzaam Mobiel gebruik van de gratis beeldbank Pixabay.com

Laatste update: 29/03/2021

Onze webselectie:
Home Nieuwssite Editoriaal Contactformulier

voor een leefbaardere planeet

Portaal voor duurzame mobiliteit en openbaar vervoer

Elk weekend een greep uit de actualiteit gebracht door andere nieuwssites en andere informatiebronnen

De start van Brabantnet: de Ringtrambus rijdt sinds 28 juni op lijn 820 Zaventem-Vilvoorde-Jette

Eigenlijk zou Van Hool's Ringtrambus ten tijde van de eerste Busworld op Brusselse grond (oktober 2019) al gereden hebben als fraai demonstratieproject voor De Lijn, Busworld en de busproducent, maar het gesteggel van twee overheden verhinderde die mooie introductie. Sinds vandaag, 28 juni, rijdt de Ringtrambus dagelijks lijn 820 Zaventem - Vilvoorde - Jette.

Arriva maakt Drielandentrein geschikt voor België

Arriva Nederland ondertekende deze week een contract voor de inbouw van het European Train Control System (ETCS) in zesendertig van zijn treinen. Hieronder vallen ook de acht Drielandentreinen in Limburg. Met dit systeem aan boord moeten de treinen vanaf 2022 kunnen doorrijden tot Luik.

Nederlandse Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) wil coördinatie Europese spoorcorridors

Op de belangrijkste Europese spoorcorridors moeten coördinatoren worden aangewezen, vindt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). Met als stip aan de horizon de benoeming van een Europese ov-autoriteit komen. Vandaag presenteert de Rli het onderzoeksrapport 'Verzet de wissels', dat aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven wordt overhandigd.

OV-bedrijf Göteborg vraagt reizigers te lopen in plaats van de bus te nemen

Het Zweedse openbaar vervoerbedrijf Västtrafik heeft een nieuwe versie gemaakt van de gemeenschappelijke tram- en buskaart voor de stad Göteborg. Om de sociale afstand in tijden van corona te bevorderen, moedigen ze mensen aan om te lopen in plaats van de bus te nemen.

Nederlandse Raad voor de Leefomgeving (Rli) wil meer inzet voor internationale trein

Internationaal treinverkeer moet meer worden gestimuleerd, stelt de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli). De coronacrisis maakt dat het juist nu hét moment is om te investeren in de trein als duurzaam alternatief voor de auto en het vliegtuig. Dat stelt de Raad in haar advies ‘Verzet de wissel: naar beter internationaal reizigersverkeer per trein.’ Het rapport komt als geroepen voor de stadsregio Parkstad Limburg, die al jaren pleit voor een betere spoorverbinding tussen de Randstad, Heerlen en het Duitse Aken. Vorige week nog kwam NS met een voorstel om – na rumoer uit Limburg over de trage voortgang van het project IC Aken – de IC Den Haag-Heerlen-Aken al in 2025 te laten rijden.

Brussels OV kan nu ook met bankkaart of smartphone worden betaald

Wie slechts af en toe gebruik maakt van het openbaar vervoer in Brussel (MIVB) en geen MOBIB-kaart heeft, kan vanaf nu de rit op het MIVB-net contactloos betalen met hun bankkaart of smartphone. Dat is een gemakkelijke en snelle betaalwijze om op het net te reizen.

Bereikbaarheid verbeteren zonder investeringen in automobiliteit

Kunnen we onze bereikbaarheid verbeteren zonder investeringen in automobiliteit? Sterker nog, leveren investeringen in fiets- en ov-infra op netwerkniveau soms méér baten op dan in automobiliteit? Kun je zo'n vergelijking zichtbaar maken? Bram van Liere: "Met die vraag stapten wij in 2017 naar onderzoeksbureau CE Delft.

Fietsers meer risico op een dodelijk ongeval?

Met welke vervoermiddelen verplaatsen we ons het meest en hoeveel kans op ongevallen hebben we daarbij? Dat onderzoekt VIAS jaarlijks en publiceerde vandaag de resultaten. De voornaamste conclusie voor de veiligheid van fietsers? Fietsers lopen veel meer risico op een dodelijk ongeval dan automobilisten. Tenminste, als je het per afgelegde kilometer bekijkt.

Burgers passen het "Zwitserse model" toe op de Belgische spoorwegen

Vorig jaar lanceerde Greenpeace samen met Inter-Environnement Wallonie, Bond Beter Leefmilieu et TreinTramBus een oproep voor eennationaal mobiliteitspact. Eigenlijk is die oproep gebaseerd op een project dat onlangs publiek werd gemaakt: Integrato. In het kader van dat project probeert een groep burgers "het Zwitserse model" toe te passen op het Belgische spoor.

Ruimterivaliteit

Het stof stuift de laatste dagen weer volop. De journalisten kennen nu het antwoord op de vraag die voor iedere verkeerskundige een retorische vraag was. Ja, natuurlijk komen de files terug, zélfs als morgen het thuiswerk meer ingeburgerd zou geraken. Dat komt doordat wij stug blijven weigeren een flankerend beleid te voeren. Wij gaan de mensen hun file toch niet afnemen?

Nieuwe uitdagingen door digitale toepassingen bij vervoersdiensten: Is iedereen wel mee ?

De verschuiving naar digitale toepassingen bij vervoersdiensten (zoals openbaar vervoer en de deelauto) brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Niet iedereen kan of wil het tempo van deze digitale transformaties volgen. Het biedt uitkomst als we bij het ontwerp van digitale toepassingen rekening houden met de toegankelijkheid voor iedereen, extra voorlichting geven en analoge alternatieven op peil houden.

Herstel verkoop van internationale treintickets ingezet

De verkoop van internationale treintickets is weer aan het aantrekken. Half april werd er nog maar 3 procent van de normale hoeveelheid kaarten verkocht. De laatste weken was echter sprake van groei, tot inmiddels 30 procent van normaal. Dit blijkt uit de verkoopcijfers van NS International.

Veilige snelheden: waarom het ons nog niet lukt

Het lukt ons nog niet om onze wegen veel veiliger te maken. Het aantal gewonden neemt al een aantal jaren toe en het aantal doden in het verkeer daalt evenmin. De snelheid van vooral gemotoriseerd verkeer speelt een belangrijke rol in deze verkeersonveiligheid.

Deze drie elementen zijn onmisbaar voor een goede mobiliteitshub

Een treinstation met fietsenstalling is nog geen mobiliteitshub. Een bushalte in een dorp ook niet. Aan welke kenmerken moet een goede hub voldoen? Mobiliteitsadviseurs Micha Sijtsma en Peter Krumm vertelden tijdens het OV Congres welke drie elementen echt niet mogen ontbreken. "Een voorbeeld van hoe het niet moet: station Lage Zwaluwe", begint Krumm.

Arriva vervangt zijspiegels door camera's

Vanaf 1 juli innoveert Arriva al haar elektrische Volvo bussen. De zijspiegels van de bus worden vervangen door camera's. Arriva is het eerste OV-bedrijf dat met het camerasysteem MirrorEye rijdt. De innovatie, die de veiligheid van de bus bevordert, is toegepast op alle elektrische bussen van Volvo die bij Arriva rijden.

'Duurzame investeringen zijn noodzakelijk'

Om de ZE-opgave in 2025 en 2030 te halen, moeten Rijk en regio's structureel investeren in innovatie. Dat vertelde Pedro Peters tijdens het OV Congres op 30 juni. De MRDH en RET zien die noodzaak tot investeringen ook en Goudappel Coffeng laat zien waar opdrachtgevers rekening mee moeten houden bij de investeringen in zero emissie.

Omgekeerde modal shift dreigt door snelle ontwikkeling wegtransport

De klassieke modal shift heeft de laatste jaren veel aandacht van de overheid om zo meer lading van de weg naar spoor of binnenvaartschip te krijgen. Maar de ontwikkelingen in het wegvervoer gaan zo snel, dat er een omgekeerde modal shift dreigt.

Nederlandse 'Autoriteit Consument en Markt' (ACM) verkent hoe nieuwkomers innovatieve mobiliteitsdiensten kunnen aanbieden

Diensten die het mogelijk maken voor reizigers om een reis van deur tot deur te plannen, boeken en betalen, worden aangeboden onder de noemer 'Mobility as a Service (MaaS)'. Aanbieders van MaaS combineren via een eigen digitaal platform verschillende vervoersdiensten (zoals trein, bus, metro, deelfietsen) en aanverwante diensten.

VerkeerD berichten

"Sommige begrippen hebben tijd nodig om door te dringen." Met die zin opende ik kort geleden een blogstukje. Het ging over de inburgering van het begrip 'voorruitperspectief'die na twee decennia eindelijk haar beslag lijkt te krijgen. Vandaag kan ik openen met een variant: "Sommige ideeën hebben tijd nodig om door te dringen."

Eerste fietssteun in Breda: comfort tijdens oversteken drukke kruising

In Breda staan de allereerste fietssteunen van Nederland. Fietsers kunnen bij het wachten het steuntje pakken bij de beugel of voetenplank. Zo hoeven ze niet af te stappen. De fietssteun helpt voornamelijk ouderen bij het stoppen, op- en afstappen en wegfietsen. Ze staan comfortabeler en kunnen gemakkelijker weer wegrijden. De gemeente test de komende tijd of fietsers zo meer comfort ervaren en of de fietssteunen bijdragen aan een verkeersveiligere situatie. Deze oplossing wordt in Copenhagen op drukke fietsoversteken al gebruikt..

'Voorlopig geen ruimte meer voor aanbestedingen in het Nederlandse openbaar vervoer'

Volgens ov-adviseur Frank van Setten is er in deze onzekere tijden voorlopig geen ruimte meer voor aanbestedingen in het ov. De ov-sector moet als één front optrekken, om samen het beste ov aan reizigers aan te bieden.

'Wetenschappers, het is niet van deze tijd de wereld over te vliegen voor ieder congres'

In 1837 hield een onervaren Charles Darwin zijn eerste wetenschappelijke presentatie voor de Geological Society. Achter hem landkaarten en diagrammen, voor hem een zaal met voornamelijk Britse onderzoekers. In de 180 jaar die volgden, veranderde er vrijwel niets aan de vorm van wetenschappelijke lezingen en congressen. Alleen de omvang en het internationale karakter groeiden.

SpoorPro TV:

In de vierde aflevering van SpoorProTV, het actualiteitenprogramma voor de spoorbranche, was directeur Programma ERTMS Wim Knopperts te gast om de onlangs verschenen Twaalfde Voortgangsrapportage ERTMS toe te lichten.

Knopperts ging onder meer uitgebreid in op de voorgestelde uitbreiding van het programma met de Noordelijke Lijnen, de verdeling van de verantwoordelijkheden bij de uitrol van ERTMS in Nederland en de problemen bij de financiering van spoorgoederenmaterieel met ERTMS.

Verder legt projectleider Operationeel Kenniscentrum ERTMS Arjo van Loo in een video-item uit hoe de mensen die moeten gaan werken met ERTMS worden klaargestoomd voor de toekomst. Migratiemanager en Jasper Egmond vertelt in hetzelfde item hoe ProRail de soepele overgang van ATB naar ERTMS gaat uitvoeren.

'Gevaar van wildgroei aan deeloplossingen bij uitrol laadinfra'

Het individueel belang van goedwillende leveranciers en exploitanten lijkt bij de uitrol van laadinfrastructuur voorrang te krijgen. Hierdoor dreigt een wildgroei aan (deel)oplossingen. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van die laadproducten en de openbare ruimte. Een integrale strategie is daarom noodzakelijk.

Verbindingen maken een city smart

Voorkomen is beter dan genezen. Dat is de visie van het nationale Strategisch Plan Verkeerveiligheid, SPV. Voor de uitvoering maakt iedere gemeente een risicoanalyse van verkeersonveiligheid en een uitvoeringsprogramma op basis van een aantal indicatoren.

Onderzoek bewijst: draagvlak voor herinrichting stedelijke ruimte is er, ook na corona

Een recent onderzoek van YouGov, in opdracht van Transport & Environment en European Public Health Alliance, toont duidelijk aan dat een meerderheid van de Europese burgers, ook de Belgen, in grootsteden niet wil dat de luchtvervuiling hetzelfde niveau bereikt als vóór de coronacris is.

Steden hebben te weinig oog voor duurzame logistiek, en dat is onterecht

Steeds meer Vlaamse steden maken werk van een leefbare binnenstad. Daarbij hebben ze oog voor bereikbaarheid, veiligheid en luchtkwaliteit. De vervoersstromen die gepaard gaan met de stedelijke logistiek, worden daarbij meestal vergeten. En dat is ten onrechte zo, want de te behalen milieuwinst is niet gering.

Meer inzet nodig voor internationale trein

Om internationale reizigers vaker te laten kiezen voor de trein is een toegankelijk, eenvoudig en overzichtelijk boekingsproces nodig waarin trajecten en prijzen van de verschillende vervoerders worden gecombineerd en gemakkelijk zijn te vergelijken. Ook de passagiersrechten moeten worden verbeterd. Zodat reizigers zich minder zorgen hoeven te maken bij vertraging of een gemiste overstap.